Az intézmény nyitvatartási rendje

 • Az intézmény nyitva tartása tanítási napon: 6.30 órától 18 óráig tart.
 • Tanítás előtti gyülekezés idő: 7.15 órakor, hely: udvar
 • Kijelölt ügyelet: felsős folyosó, vagy aula.

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel az órarend szerinti tanteremben kell lennie. Az osztálytermekbe reggel 7.30 órától lehet bemenni. Szülők várakozási helye tanítás előtt és a tanítást követően: az udvar, illetve folyosó.

Csengetési rend:

 • A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg
 • A tanítás kezdete: 7.50 órakor van, „nulladik” óra csak indokolt kérvény alapján tartható.
 • A tanítási órák időtartama: 45 perc.

A csengetés időrendje:

 • 1. tanóra: 7:50 – 8:35, utána 10 perc szünet,
 • 2. tanóra: 8:45 – 9:30, utána 10 perc szünet,
 • 3. tanóra: 9:40 – 10:25, utána 10 perc szünet,
 • 4. tanóra: 10:35 – 11:20, utána 10 perc szünet,
 • 5. tanóra: 11:30 – 12:15, utána 10 perc szünet,
 • 6. tanóra: 12:25 – 13:10, utána 5 perc szünet,
 • 7. tanóra: 13:15 – 14:00, utána 5 perc szünet,
 • 8. tanóra: 14:05 – 14:50, utána 5 perc szünet.