Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Ezúton tájékoztatom a tisztelt szülőket és tanulóinkat, hogy a gimnazista (9-12. évfolyamok) korosztálynak és a felsős (5-8. évfolyamok) diákoknak a tantermen kívüli digitális oktatás május 7-vel véget ér, azaz május 10-től visszatér a jelenléti oktatás számukra is. Sokan nagyon várták már ezt, míg vannak, akik egyáltalán nem, de hát nem vagyunk egyformák. Mindenesetre leszögezhetjük, hogy életünk egy jelentős – és ugyanakkor mindenkinek másképp megélt – korszaka volt a digitális, tantermen kívüli oktatás. Mindenki részéről hatalmas toleranciát, együttérzést kívánt ez az oktatási forma, sőt mind a családok, mind a pedagógusok részéről akár komoly anyagi áldozatot is. Egyelőre úgy néz ki, hogy vége, visszatérhetünk a jelenléti oktatáshoz, amikor diák és tanár fizikailag is egy helyen találkozik, ahol lehet kérdezni, ahol a reakciókat rögtön meg lehet tapasztalni.Szeretnék néhány dolgot egyértelműsíteni ezzel kapcsolatban:

  1. Kérem vegyék figyelembe, hogy iskolánk oktatási intézmény, melyre kötelező jelleggel vonatkoznak a jogszabályok, így nincs lehetőségünk az attól való eltérésre, a mérlegelésre! Ez igaz minden diákra, a szülőre és a dolgozóra egyaránt. (A kötelező előírások betartása nem függvénye annak, hogy kinek mi a saját véleménye.)
  2. A jelenléti oktatás során nincsen tovább online óra, digitális oktatás, függetlenül attól, hogy iskolában van a tanuló, vagy szülői féltés okán otthon marad. Így kizárólag csak az iskolában lát el oktatási feladatot a pedagógus. Ugyanakkor a kiadott tananyag elsajátítása mindenki számára kötelező. Ez azt jelenti, hogy a tananyag – melyet pedagógusaink elérhetővé tesznek az otthon maradottak számára is – elsajátítása leginkább otthon, szülői segítséggel vagy esetleg anélkül valósítható meg. Kérem vegyék ezt is figyelembe felelős döntésük meghozásakor!
  3. A szülői féltés okán otthon maradt tanulók esetében a 250 órát meghaladó összes hiányzás, illetve a tantárgyankénti éves óraszám 30%-át meghaladó hiányzás esetén a tanulmányok folytatása esetleg osztályozóvizsga letételéhez lesz köthető, de nem kötelező érvénnyel. Így akinél erre van esély, kérem vegye fel a kapcsolatot gyermeke osztályfőnökével! (A részletes és pontos jogi szabályozás elérhető a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (7)-(8) bekezdésében.)
  4. A szülői féltés miatt otthon maradóknál a szülőnek előzetesen írásban kell bejelentenie, kérnie ennek tényét. (Már érkezett egy pár kérvény.) Ezt megtehetik az iskola hivatalos email címe (sztimre@gmail.com, vagy a sztimretitkarsag@gmail.com) helyeken. Kérem, hogy minden esetben legyen a tárgy megjelölve a könnyebb kezelhetőség miatt. A tárgy: szülői féltés.
  5. Azok a szülők, akiknek gyermekei jönnek az iskolába, kérem gondoskodjanak a gyermekek esetében arról, hogy legyen náluk maszk, amit szükség esetén és az aktuálisan érvényes járványügyi előírásoknak megfelelően használnak. A kézfertőtlenítésről, a rendszeres kézmosás lehetőségéről, a belépéskor történő lázmérésről természetesen az iskola gondoskodik.
  6. Hétfőn (május 10-én) reggel minden épülethez tartozó helyiség fertőtlenítve és teljesen takarítva lesz.
  7. Az étkezés minden diákunk számára elérhető lesz május 10-től, így akár már péntektől (május 7-től) lehet igényelni a hétfői napra étkezést. Onnantól kezdve minden nap legkésőbb fél 9-ig lehet lemondani, illetve megrendelni étkezést.
  8. Természetesen a jelenléti oktatás visszatérése nem azt jelenti, hogy a járványhelyzet megszűnik május 10-től, így továbbra is az éppen aktuális előírásoknak megfelelő védőfelszerelések viselése, a fertőtlenítés és a megfelelő felelősségteljes viselkedés betartása szükséges. Ezért tisztelettel kérem a kedves szülőket, hogy erre hívják fel gyermekeik figyelmét is!
  9. Az országos mérések biztosan meg lesznek tartva, de értelemszerűen csak azoknak, akik jelen vannak az iskolában.
  10. Reményeink szerint talán valóban lehetőség lesz arra, hogy akár nyári táborokat is szervezhessünk, melyekről természetesen értesítjük a tisztelt szülőket és diákokat.

Addig is imádkozzunk mindannyian a helyzet mielőbbi rendeződéséért!
Tisztelettel
Lavaj Árpád
igazgató

ADÓ 1%

Amennyiben adójuk 1%-át iskolánk alapítványa, a Keresztény Iskoláért Alapítvány számára szeretnék felajánlani, az alapítvány adószáma a következő:
19162544-1-12.

Ezúton is köszönjük támogatásukat!

Iskolagyümölcs rajzpályázat nyereményátadása

Az Iskolagyümölcs- program keretében országosan meghirdetett rajzpályázaton diákjaink is részt vettek. A több ezer pályázó közül nagy örömünkre iskolánk 4. osztályos tanulója, ROHR BENCE nyerte el az I: helyezést. Szívből gratulálunk! Büszkék vagyunk rá!