A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium járványügyi eljárásrendje a Civitas téri és a Szabó Lőrinc úti feladatellátási helyre

2020/2021 tanév

A koronavírus elleni védekezés céljából intézményünkben az alábbi intézkedéseket kívánjuk megvalósítani:

 • Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk az épületekben.
 • Minden épületben lesz a bejáratnál kézfertőtlenítő.
 • Intézményünket kizárólag egészséges gyerek / dolgozó látogathatja.
 • A  maszk használata a tanítási órán nem kötelező, de gyerek/dolgozó viselheti.
 • Maszk mindenkinél legyen a táskában.
 • Ha a tanuló az osztálytermet szünetben elhagyja (mosdó, büfé) maszkot kell viseljen.
 • A tömegközlekedési eszközökön a maszk viselése kötelező, kézfertőtlenítő legyen az utazóknál.
 • Ha szülő jön az iskolába, számára kötelező a maszk viselése.
 • A gyermekek a személyi higiéne alapvető szabályairól részletes tájékoztatást kapnak. Felhívjuk a figyelmet a rendszeres és alapos kézmosás fontosságára.
 • Az a diák / dolgozó, aki külföldről jött haza jelezze intézményünk felé.
 • A tüneteket mutató személyt azonnal elkülönítjük (Civitas téri épületben emeleten a mosdó melletti kis teremben, Szabó Lőrinc úti épületben emeleti kis teremben).
 • Tüneteket mutató személy esetében az iskolaegészségügyi orvost értesítjük.
 • A beteg  felügyeletét ellátó személy kesztyűt és maszkot visel.
 • A tanévnyitó szentmise csak néhány diák részvételével zajlik a templomban, a többiek az online közvetítést nézik a tantermekben.
 • A különböző osztályokból érkező tanulók csoportosulása tiltott az iskola épülete előtt és az udvaron.
 • A csoportosulások elkerülése érdekében a Szabó Lőrinc úti épületben az emeleti osztályok a főbejáraton, a földszinti osztályok pedig a kapu bejáraton érkeznek és távoznak.
 • A szünetekben előre meghatározott módon levegőznek a tanulók:

Szabó Lőrinc úti épület:

 1. szünet       11.   7.a    és a 9.   megy az udvarra
 2. szünet       10.a  10.b   és a 8.a  megy az udvarra
 3. szünet       9. és a 7.a  megy az udvarra
 4. szünet       8.a megy az udvarra
 5. szünet       12. megy az udvarra

Az egyik osztály elől, a másik a zsibongóban, a harmadik pedig a pályánál tartózkodik. Eső esetén a kijelölt osztályok tanulói esőkabátban vagy esernyővel kimehetnek az udvarra.

Civitas téri épület:

 1. szünet:  5.a  és  5.b
 2. szünet:  6.a   és 6.b
 3. szünet:  7.b  és 8.b
 4. szünet:   5.a és 5.b
 5. szünet:   6.a  és 6.b

Az 1.szünetben a 6.a  és 6.b reggelizik az étkezdében egymástól távol.

A 2.szünetben az 5.a és 5.b reggelizik az étkezdében egymástól távol.

A 7.b és a 8.b osztály tanulói felviszik a tízórait az osztályterembe.

A napközi részére kijelöljük a legnagyobb termeket és az egyes osztályok a napközis termen belül is elkülönülve ülnek. (5.a és 5.b tanterme).

 • A szünetekben közösen focizni más osztály diákjaival nem szabad.
 • A Szabó Lőrinc úti épületben a büfé a járványügyi előírásoknak megfelelően üzemel. A vásárlók a sorban álláskor maszkot viselnek a megfelelő védőtávolság betartásával (utóbbit jelző szalagok felragasztásával segítjük).
 • Az illemhelyeken csak annyian tartózkodhatnak, ahány wc van.
 • Igyekszünk az osztálytermekben a tanulók lazább elhelyezéséről gondoskodni (lehetőségeinkhez mérten).
 • A tantermeket gyakrabban szellőztetjük.
 • Az osztályok keveredését elkerüljük.
 • A testnevelés órákat amennyiben lehetséges a szabadba tervezzük.
 • A közösségi tereken törekszünk arra, hogy egyszerre csak annyi diák tartózkodjon, hogy betartható legyen a 1,5 méteres távolság.
 • Az egyes osztályok egész nap lehetőség szerint együtt mozognak (nyelvi bontóterembe, informatika terembe).
 • Az ebédeltetés során egyszerre maximum két osztály tanulói tartózkodhatnak az ebédlőben megfelelő módon elkülönítve egymástól a közösségeket.
 • Felelősök (terítősök) terítenek az egyes osztályoknak és teszik az evőeszközöket az asztalra.
 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos vagy kézfertőtlenítős kézmosására.
 • Krónikus  betegek, karanténba kerülő diákok hiányzását igazoltnak tekintjük.

Szükség esetén fenti intézkedésterv módosítható.

Balassagyarmat, 2020. 08. 31.

Tankönyvosztás

A tankönyvek átvételének időpontjai:

2020.08.26.: 1-4. osztály
2020.08.27.: 5-8. osztály
2020.08.28.: gimnázium (7-12. osztály)

Minden nap 8:00-tól, 13:30-ig lehet átvenni a tankönyveket, a Szabó Lőrinc utcai épület tornatermében.


Továbbá kérjük a tisztelt Szülőket, hogy a kedvezményes étkezési támogatáshoz a határozatokat (rendszeres gyermekvédelmi, nagycsaládos, tartósan beteg) legyenek szívesek behozni.


4. osztályos tanszerlista

7 db vonalas füzet 4. osztályos vonalazású (21-32)

-testnevelés felszerelés (fehér póló legyen benne)

-technika és rajz egy dobozban, legyen olló, ragasztó, festék, tempera,ecsetek,színes gyurma

-1 db rajzmappa, amiben legyen 3 cs.rajzpapír, 1 cs. színes papír, 2 cs írólap

– 1 db ének füzet

– 2 db kisalakú négyzetrácsos füzet

– 1 db mappa (ide kerülnek a kitöltött feladatlapok matekból vagy magyarból)

– 1 db kicsi egyenes vonalzó (ami a tolltartóba befér)

– 1 db nagyobb egyenes vonalzó

– 1 db derékszögű vonalzó

– 1 db műanyag óra

– 1 db kétoldalú kicsi tükör

– matek dobozt nem kérünk külön

Kérjük a füzetekre esetleg csak a gyerek nevét írják rá! A tantárgyakat majd mi közösen.

Ezen kívül szeretnénk kérni még 2 csomag szalvétát, WC-papírt, 2 guriga törlőkendőt, folyékony szappant és 2 csomag zsebkendőt.